Old school Easter eggs.

Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2

Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2

Lược đồ cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam , giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .1.Chủ trương ,kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.- Tình hình miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng- Bộ Chính trị Trung Ương Đảng họp cuối 1974 đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976 . Nếu có thời cơ đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975.- Phải thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân .Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2

Tháng 11.1974, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định mở cuộc Tổng tiến công vào mùa Xuân 1975, đánh đổ ngụy quyền Sài Gòn. - Trong ảnh: Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử họp chỉ đạo tác chiến. Ảnh tư liệuLịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2

Lược đồ chiến dịch Tây Nguyên2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.a. Chiến dịch Tây Nguyên :4-3 đến 24-3-1975:-Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược quan trọng.-10-3-1975 ta tiến công và giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột .-14-3-1975 địch rút khỏi Tây Nguyên , tháo chạy hỗn loạn .-Ngày 24-3-1975 ta giải phóng Tây Nguyên và một số tỉnh ven biển miền Trung : Bình Định , Phú yên, Khánh Hòa …)Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2

Ban Mê Thuột 11.3.1975Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2Lược đồ chiến dịch Huế- Đà nẵng .b. Chiến dịch Huế- Đà nẵng :21-3 đến 29-3--1975 .-21-3 ta bao vây địch trong thành phố Huế và chặn đường rút chạy .-25-3-1975 ta tiến vào Huế .-26-3- giải phóng toàn tỉnh Thừa Thiên-Cũng thời gian này ta giải phóng thị xã Tam Kỳ , Quảng Ngãi , uy hiếp và cô lập Đà Nẵng .- 15 giờ chiều ngày 29-3-1975 ta giải phóng Đà Nẵng và các tỉnh ven biển miền Trung , quần đảo Trường Sa .Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2QGP vào Huế​

Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2Lược đồ Chiến dịch Hồ Chí Minh.

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 9-4 đến 2-5-1975 :- Ta chọc thủng phòng tuyến Phan Rang 16-4, Xuân Lộc 21-4.- Ngày 18-4 TổngThống Mỹ ra lệnh di tản hết người Mỹ ra khỏi ra khỏi Sai Gòn .- Ngày 21-4 ta phá vỡ “ lá chắn”Xuân Lộc , Tổng thống Nguyễn văn Thiệu từ chức.- 17 giờ ngày 26-4-1975 chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu , 5 cánh quân đồng loạt tiến vào Sai gon đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch .-Lúc 11 giờ 30 ngày 30-4 ta chiếm Dinh Độc Lập , Sai Gòn được giải phóng.- 2-5-1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam-Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hoàn toàn thắng lợi.Lịch Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2

Xe tăng quân Giải phóng tiến vào và làm chủ hoàn toàn dinh Độc Lập 30/4/1975

*Ý Nghĩa :-Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng , đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta giải phóng các tỉnh còn lại ở Nam bộ .-Tạo thời cơ cho Lào và Campuchia giải phóng đất nước .IV Ý nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)* Ý nghĩa :- Là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc .- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ .- Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc .- Mở ra kỷ nguyên mới độc lập , thống nhất , đi lên chủ nghĩa xã hội .- Là thất bại nặng nề nhất , đã tác động mạnh đếnnội tình nước Mỹ .- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới .* Nguyên nhân thắng lợi :-Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ Tịch .-Đường lối chính trị ,quân sự , phương pháp cách mạng đúng đắn , sáng tạo, độc lập và tự chủ của Đảng ta .- Truyền thống yêu nước ,sức mạnh đoàn kết chiến đấu của dân tộc .- Có hậu phương miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa .- Tình đòan kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương .- Sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô , các nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.
Everything is clearer when you're in love.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên