Teya Salat

Speaking Unit 12 Lớp 12 Trang 131

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Speaking trang 131 SGK. Theo cặp, em hãy đọc tên một số môn thể thao dưới nước, sau đó ghép chúng với tranh.

UNIT 12: WATER SPORTS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, em hãy đọc tên một số môn thể thao dưới nước, sau đó ghép chúng với tranh.

Scuba-diving                             môn lặn với bình khí

Rowing                                     môn đua thuyền

Windsurfing                              môn lướt ván buồm

Water polo                                bóng nước

Swimming                                 bơi lội

Synchronized swimming            bơi nghệ thuật, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đánh giá bản tính tự nhiên của bạn bởi những gì bạn làm trong giấc mơ.
Judge of your natural character by what you do in your dreams.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên