Insane

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 Bài 1 Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng câu 1, 2 trang 35 SGK. Sự khai thác rừng quá mức đã làm cho: đất bị xói mòn, lũ quét xảy ra nhiều nơi ở vùng núi, ngập lụt ở đồng bằng, đa dạng sinh học bị suy giảm,...

ĐỊA LÝ 7 BÀI 10: GIẢI BÀI TẬP DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ

 TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Phân tích hình 10.1 để thấy môi quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.

Trả lời:

- Sản lượng lương thực tăng từ 100% lên 110%.

- Gia tăng dân số tự nhiên tăng từ 100% lên gần 160%.

- Cả hai đều tăng, nhưng lương thực tăng chậm hơn gia tăng tự nhiên dân số.

- Do vậy, bình quân lương thực theo đầu người giảm nhanh, từ 100% năm 1975 xuống 80% năm 1990., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên