The Soda Pop

Chương 7. Kính thiên văn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  216  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn.


Câu 2: Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.


Câu 3: Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.


Câu 4: Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.


Câu 5: Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.


Xét các biểu thức:

Chương 7. Kính thiên văn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  216  SGK Vật Lý lớp 11


Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Chương 7. Kính thiên văn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  216  SGK Vật Lý lớp 11


Câu 6: Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.
We never know the worth of water till the well is dry.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên