Old school Swatch Watches

Chương 7. Kính thiên văn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  216  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn.


Câu 2: Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.


Câu 3: Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.


Câu 4: Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.


Câu 5: Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.


Xét các biểu thức:

Chương 7. Kính thiên văn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  216  SGK Vật Lý lớp 11


Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Chương 7. Kính thiên văn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  216  SGK Vật Lý lớp 11


Câu 6: Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Về sự thật và công lý, không có sự khác biệt giữa những vấn đề lớn nhỏ, vì những điều liên quan tới cách con người được đối xử đều giống như nhau.
In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên