Pair of Vintage Old School Fru

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  112  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.


Hướng dẫn giải


– Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan để thích nghi với điều kiện sống mới.– Những cơ quan nào hoạt động nhiều thì sẽ ngày một phát triển còn những cơ quan nào ít hoạt động hoặc không thì sẽ ngày một tiêu biến.


– Những tính trạng thích nghi được hình thành do sự thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan có thể di truyền được từ thế hệ này sang thế hệ khác.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.
He's my friend that speaks well of me behind my back.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên