Snack's 1967

Bài 27: Thực hành kinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 27 thực hành kinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ trang 99 SGK. Nhận xét về khả năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ: có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển với các ngành giao thông vận tải biển, khai thác hải sản, sản xuất muối, du lịch.

BÀI 27: THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ

VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

I. GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH

Giải bài tập 1 trang 99 SGK: Dựa vào hình 24.3 và 26.1 trong SGK và Atlat Địa 11 Việt Nam, xác định:

- Các cảng biển: Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Năng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

- Các bãi cá, bãi tôm:

+ Bãi cá: Bạch Long Vĩ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, cồn cỏ, Đà Năng, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Ninh Thuận - Bình Thuận.

+ Bãi tôm: Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi - Bình Định — Phú Yên, Khánh Hoà — Ninh Thuận — Bình Thuận.

- Các cơ sở sản xuất muối: Sa Huỳnh, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi thấy vài người chết vì đói; còn vì ăn ư, cả trăm ngàn.
I saw few die of hunger; of eating, a hundred thousand.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên