Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 40 thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí trang 145 SGK. Năm 2003, khai thác dầu thô đạt 17,5 triệu tấn, xuất khẩu dầu thô đạt 17,7 triệu tấn.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 40: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ

VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Nhận biết tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ, quần đảo Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí.

- Đọc bảng kiến thức.

- Nhận xét biểu đồ.

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 145 SGK địa lí 9: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

Dựa vào bảng 40.1 ở SGK, cho biết các đảo có điều kiện thích hợp để phát triển tống hợp các ngành kinh tế biển (ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ biển): Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc.

Giải bài tập 2 trang 145 SGK địa lí 9: Quan sát hình 40.1, nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chê biến dầu khí ở nước ta, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm
nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.
Take sides! Always take sides! You will sometimes be wrong
but the man who refuses to take sides must always be wrong.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop