Ring ring

Chương IV – Tiết 5 : Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 51

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là những điều bướng bỉnh; và cho dù mong muốn, khuynh hướng, tiếng gọi lòng nhiệt huyết của chúng ta có như thế nào, chúng không thể thay đổi được sự thực và bằng chứng.
Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passions, they cannot alter the state of the facts and evidence.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên