Old school Swatch Watches

Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


19. Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây :

Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


Hướng dẫn giải


Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 10920. Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a).


Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


Hướng dẫn giải


Các hình hộp hoàn chỉnh :


Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


21. ABC.A’B’C’ là một lăng trụ đứng tam giác (h. 98)., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi rơi vào tình yêu mỗi người đều là một chiến binh dũng cảm.
Ovid
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên