80s toys - Atari. I still have

Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận


Đề 1: Dân tộc ta có truyền thống "Tôn sư trọng đạo". Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sống hiện nay?


Mời bạn nhấp chuột vào bên dưới đây để theo dõi phần gợi ý.

- Giải thích ý nghĩa của câu nói: "Tôn sư trọng đạo"


    + Thế nào là "Tôn sư"?


    + "Đạo" có nghĩa là gì?


    + Thế nào là "Tôn sư trọng đạo"


- Phân tích và chứng minh: "Tôn sư trọng đạo" là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.


    + Kính trọng và đề cao vai trò của người thầy.


    + Coi trọng việc học hành.


    + Coi trọng đạo lí làm người, đề cao nhân nghĩa ..., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.
He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên