Polaroid

Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận


Đề 1: Dân tộc ta có truyền thống "Tôn sư trọng đạo". Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sống hiện nay?


Mời bạn nhấp chuột vào bên dưới đây để theo dõi phần gợi ý.

- Giải thích ý nghĩa của câu nói: "Tôn sư trọng đạo"


    + Thế nào là "Tôn sư"?


    + "Đạo" có nghĩa là gì?


    + Thế nào là "Tôn sư trọng đạo"


- Phân tích và chứng minh: "Tôn sư trọng đạo" là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.


    + Kính trọng và đề cao vai trò của người thầy.


    + Coi trọng việc học hành.


    + Coi trọng đạo lí làm người, đề cao nhân nghĩa ..., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lý lẽ tốt nhất tôi biết về cuộc đời bất tử là sự tồn tại của người xứng đáng với nó.
The best argument I know for an immortal life is the existence of a man who deserves one.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên