Insane

Chương I : Tứ giác – Tiết 1 : Tứ giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 1 đến 5 – Trang 66, 67

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.
Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself.
Groucho Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên