XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 22 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 22 - Sinh Học 10
Chương  2. Cacbohidrat và lipit  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  22 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:


a) Đường đơn       b) Đường đội


c) Tinh bột          d) Cacbohiđrat


e; Đường đa.


Hướng dẫn giải


Đáp án: d.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời khuyên tốt thường luôn chắc chắn sẽ bị bỏ qua, nhưng đó không phải là lý do để không cho nó.
Good advice is always certain to be ignored, but that's no reason not to give it.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên