Teya Salat

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 22 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 22 - Sinh Học 10
Chương  2. Cacbohidrat và lipit  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  22 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:


a) Đường đơn       b) Đường đội


c) Tinh bột          d) Cacbohiđrat


e; Đường đa.


Hướng dẫn giải


Đáp án: d.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn.
After all these years, I am still involved in the process of self
discovery. It's better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên