XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 22 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 22 - Sinh Học 10
Chương  2. Cacbohidrat và lipit  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  22 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:


a) Đường đơn       b) Đường đội


c) Tinh bột          d) Cacbohiđrat


e; Đường đa.


Hướng dẫn giải


Đáp án: d.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.
Power without a nation's confidence is nothing.
Catherine II
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên