Snack's 1967

Chương I – Tiết 6 : Phân tích đa thức thành nhân từ bằng phương pháp đặt nhân tử chung – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 39 đến 42 – Trang 19

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Niềm hạnh phúc to lớn nhất của mọi cuộc đời là sự cô độc bận rộn.
The happiest of all lives is a busy solitude.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên