Teya Salat

Chương I – Tiết 10 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 70, 71, 72 – Trang 103

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 70, 71, 72 – Trang 103


70. Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào ?

Hướng dẫn giải


Ta có góc xOy = 90 độ => OA ⊥ OB


kẻ CH ⊥ OB => CH //OA, AC = CB


=> CH là đường trung bình ΔAOB


=> OA = 2CH => OI = 1cm


=> CI // OB và cách OB một khoảng bằng CH = 1cm.


Khi điểm B di chuyển trên Ox thì điểm C di chuyển trên tia It song song với tia Ox một khoảng bằng 1cm.


71. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.
Time changes everything except something within us which is always surprised by change.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên