80s toys - Atari. I still have

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 138 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 138 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 138 SGK)

Đề bài:


Work with your partner. Make a list of how computers can help us.


(Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta).


–  Computers save time.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai trong đời rồi cũng phải cảm ơn những khiếm khuyết của mình.
Every man in his lifetime needs to thank his faults.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên