XtGem Forum catalog

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm người gục ngã.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên