Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 139 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 139 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Nguồn gốc của sự sống –  Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  139  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.


Hướng dẫn giải


– Năm 1953. Mile (Miller) và Urây đã làm thí nghiệm kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan. Các ông đã tạo ra môi trường có thành phần hoá học giống khí quyển của Trái Đất nguyên thuỷ trong một bình thuý tinh 5 lít.


– Hỗn hợp khí CH4, NH3, và hơi nước được đặt trong điều kiện phóng điện liên tục suốt một tuần. Kết quả thu được một số chất hữu cơ đơn giản trong đó có các axit amin.


– Sau thí nghiệm của Mile – Urây, nhiều nhà khoa học khác đã lặp lại thí nghiệm này với thành phần các chất vô cơ có thay đổi chút ít và họ đều nhận được các hợp chất hữu cơ đơn giản khác nhau.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy kiềm chế lạc thú bằng sự thận trọng, cụm từ "chán ngấy" đầy đáng sợ sẽ khó xuất hiện trên trái tim bạn hơn.
Temper your enjoyments with prudence, lest there be written on your heart that fearful word "satiety."
Francis Quarles
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog