XtGem Forum catalog

Hoạt động thần kinh cao cấp ở người

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 53 hoạt động thần kinh cao cấp ở người câu 1, 2 trang 171 SGK. Các bạn cùng tham khảo bài soạn và bài tập ở bên dưới nhé, chúc các bạn học giỏi.

BÀI 53: GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CAO CẤP Ở NGƯỜI

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

Hãy tìm ví dụ trong thực tiễn đời sống về sự thành lập các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ không còn thích hợp nữa.

Trả lời:

Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, các tập quán tốt, nếp sống văn hoá chính là kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.

Học sinh có thể tự lấy ví dụ để trả lời.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

1. Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điêu kiện trong đời sống con người?

Trả lời:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn con người sẽ đáp lại những ơn huệ nhỏ, thừa nhận ơn huệ trung bình và trả ơn huệ lớn
bằng sự vô ơn.
Most people return small favors, acknowledge medium ones and repay greater ones
with ingratitude.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên