Disneyland 1972 Love the old s

Bài 6: Phản xạ (sinh học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập và lý thuyết bài 6 phản xả sinh học lớp 8 câu 1, 2 trang 23 SGK. Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng). Vậy, cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm, qua trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng (cơ hoặc tuyến).

PHẢN XẠ

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh I mục I

- Hãy nêu thành phần cấu tạo cùa mô thần kinh.

- Mô tả cấu tạo của một nơron điển hình (hình 6 -1).

Trả lời:

- Mô thần kinh có cấu tạo gồm các tế bào (nơron) thần kinh.

- Cấu tạo: Mỗi nơron đều gồm phấn thân và các tua.

+ Phần thân gồm clúit tểbào và nhân., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn nhận được, trước hết cần phải trao tặng. Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách cho đi tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên