Old school Easter eggs.

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán 2015 trường THCS Bình Nhân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Và tất cả vì tình yêu, và không vì phần thưởng.
And all for love, and nothing for reward.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên