Insane

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán 2015 trường THCS Bình Nhân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống khát khao, hãy sống dại khờ.
Stay hungry, stay foolish.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên