XtGem Forum catalog

Bài 28 – Tiết 1 : Lựa chọn trật tự từ trong câu – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy kính trọng những người trung thực, hãy khinh bỉ những kẻ dối trá.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên