Bài 27: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 27 thực hành đọc bản đồ Việt Nam trang 109 SGK. Dựa vào lược dồ khoáng sản Việt Nam, hây hoàn thành bảng theo mẫn san (với 10 loại khoáng sản, kí hiện thường dùng).

ĐỊA LÍ 8 BÀI 27: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 109 SGK địa lý 8: Hãy điền vào bảng theo mẫn sau:


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.
A million words would not bring you back, I know because I've tried. Neither would a million tears, I know because I've cried.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have