Disneyland 1972 Love the old s

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Anh lần 1 – THPT Thoại Ngọc Hầu 2017

HocTap321 chia sẻ Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Anh lần 1 – THPT Thoại Ngọc Hầu 2017

Đề thi thử THPT QG môn Anh lần 1 của trường THPT Thoại Ngọc Hầu năm 2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây. Đề thi có cấu trúc gồm 50 câu trắc nghiệm với đầy đủ các dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập kiến thức tốt nhất.

THOAI NGOC HAU HIGH SCHOOL

 Full name:……………………………..

Class:12…………..

 THE FIRST TRIAL TEST INTO UNIVERSITY

 School year: 2016 – 2017

Time allotted: 60 minutes

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

1. The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the A B                                                       C                            D

2. A turtle differs fromother reptiles in that its body is encased in a protective shell of their A B                                                                          C          D

3. It is a good idea to be careful in buying or purchasing magazines from salespersons who may A                             B                           C                                                                   D

come to your door.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật, bất vị lợi, nguời ấy không biết được hạnh phúc mà một người có thể nhận được ở một người.
Olivier Goldsmith
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên