XtGem Forum catalog

Đáp án và đề thi giữa học kì 1 môn Văn lớp 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.
Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên