Chương I: Cơ học – Đo thể tích chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập SGK vật lý 6 trang 12
Chương I: Cơ học – Đo thể tích chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập SGK vật lý 6 trang 12


A. Kiến thức trọng tâm:

– Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (l).


Lưu ý về đơn vị đo thể tích: ngoài mét khối người ta còn dùng các đơn vị khác để đo thể tích như đềximét khối (dm3 ), xentimét khối (cm3 ), mililít (ml)


– Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, ca đong.


Lưu ý về đo thể tích của chất lỏng:


– Một số dụng cụ thông dụng dùng để đo thể tích của chất lỏng như ca đong, can, chai, lọ có ghi sắn dung tích (thường dùng để đong xăng dầu, nước mắm…), bình chia độ (thường dùng để đo thể tích trong phòng thí nghiệm).


– Để đo thể tích của chất lỏng bằng bình chia độ được nhanh và chính xác, ta cần tuân thủ các quy tắc sau: ước lượng thể tích cần đo; chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp; đặt bình chia độ thẳng đứng; đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng.


– Đối với các ca đong hoặc các chai, lọ có ghi sẵn dung tích chỉ có một độ chia nên ĐCNN của chúng chính bằng GHĐ của chúng.


C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống giống tiểu thuyết hơn là tiểu thuyết giống cuộc sống.
Life resembles a novel more often than novels resemble life.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967