Snack's 1967

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn các bài tập ôn tập chương I – Số hữu tỉ. Số thực trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49.


 

Bài tập số 96 (trang 48) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Thực hiện các phép tính dưới đây:Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1


Bài giải: 


Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1


 


Bài tập số 97 (trang 49) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Thực hiện tính nhanh các phép toán dưới đây:


Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật đau đớn khi yêu ai đó và không nhận lại được tình yêu. Nhưng còn đau đớn hơn là yêu mà không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.
It hurts to love someone and not be loved in return. But what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên