Old school Swatch Watches

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập Tổng ba góc của một tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập luyện tập về Tổng ba góc trong một tam giác trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 6, 7, 8, 9 trang 109.


 

Bài tập 6 (trang 109) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Tìm các số đo x ở các hình sau:

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập Tổng ba góc của một tam giác)

Bài giải:


Hình 55:


Ta có  ∠A + ∠AIH = 90(Vì tam giác AHI cân tại H) ⇒∠AIH = 90–  40=  500


mà  ∠AIH = ∠BIK( 2 góc đối đỉnh)  ⇒∠BIK = 500


Ta lại có: ∠IBK +∠BIK  = 900   (Vì tam giác IKB cân tại K)


⇒ ∠IBK = 900  – 50= 400


⇒ x = 400, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên