Old school Easter eggs.

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 34, 35, 36, 37, 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 (Luỹ thừa của số hữu tỉ (tiếp))

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.
Pain is as diverse as man. One suffers as one can.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên