Duck hunt

Chương III: Thống kê. Hướng dẫn giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 11, 12 SGK Toán 7 tập 2 (Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu)

Hướng dẫn giải bài tập về Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 5, 6, 7, 8, 9 trang 11, 12.


Bài tập 5 (trang 11) – SGK Toán 7 tập 2.

Đề bài: Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10 dưới đây:, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ. Còn khi gặp tai nạn, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên