Ring ring

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 125 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 125 SGK Sinh học lớp 12




Chương  6. Loài – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  125  SGK Sinh học lớp 12


******









Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thế nào là loài sinh học?


Hướng dẫn giải


Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thế khác tương tự.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích.


Hướng dẫn giải


Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân biệt loài thì nhiều khi sẽ không chính xác. Vì có nhiều loài có họ hàng thân thuộc có rất nhiều đặc điểm hình thái giống nhau, được gọi là loài đồng hình, nhưng trên thực tế chúng là những loài khác nhau khi xét trên khả năng cách li sinh sản.



, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.
Nobody loves a woman because she is handsome or ugly, stupid or intelligent. We love because we love.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên