Teya Salat

Chương III Phần Hình học. Hướng dẫn giải bài tập 23, 24, 25, 26 trang 66, 67 SGK Toán 7 tập 2 (Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 23, 24, 25, 26 trang 66, 67.


 

Bài tập 23 (trang 66) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?


Chương III Phần Hình học. Hướng dẫn giải bài tập 23, 24, 25, 26 trang 66, 67 SGK Toán 7 tập 2 (Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác)


Bài giải: G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Khẳng định đúng là:


Chương III Phần Hình học. Hướng dẫn giải bài tập 23, 24, 25, 26 trang 66, 67 SGK Toán 7 tập 2 (Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác)


 


Bài tập 24 (trang 66) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.
All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên