Teya Salat

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 72, 73, 74 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập hàm số y = ax (a#0))

Hướng dẫn giải bài tập về hàm số y = ax (a#0) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 72, 73, 74.


 

Bài tập 42 (trang 72) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Cho đồ thị hàm số y=ax (a#0) (hình 26):Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 72, 73, 74 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập hàm số y = ax (a#0))


a) Hãy xác định hệ số a


b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 1/2


c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1


Bài giải:


a)­ Vì A(2;1) thuộc đồ thị của hàm số y= ax nên thay x = 2 ; y = 1 vào công thức y=ax . Ta có :


1 = a.2 ⇒ a =1/2, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.
The roses of love glad the garden of life.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên