Duck hunt

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 15, 16 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn khác phái có thể bằng mười người bạn cùng phái với mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên