XtGem Forum catalog

Chương III: Thống kê. Hướng dẫn giải bài tập 14, 15, 16, 17, 18, 19 trang 20, 21, 22 SGK Toán 7 tập 2 (Số trung bình cộng)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai mà vâng liều, hứa liều, tất nhiên ít khi giữ được đúng.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên