Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 91 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 91 - Sinh Học 10
Chương  4. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  91 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.


Hướng dẫn giải


Trong các môi trường tự nhiên, vi sinh vật có mặt ở khắp nơi, trong các môi trường và điều kiện sinh thái rất đa dạng. Ví dụ, vi khuẩn lên men lactic, lên men êtilic; nấm rượu vang; nấm men cadina albicans gây bệnh ở người.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.


Hướng dẫn giải


Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của vi sinh vật để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng.

– Quang tự dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn dinh dưỡng là CO2, nhóm này gồm vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.

– Quang dị dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn dinh dưỡng là chất hữu cơ, nhóm này gồm vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía.

– Hóa tự dưỡng: Nguồn năng lượng là chất hóa học, nguồn dinh dưỡng là CO2, nhóm này gồm vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh.

– Hóa dị dưỡng: Nguồn năng lượng là chất hóa học, nguồn dinh dưỡng là chất hữu cơ, nhóm này gồm nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi xin đưa ra một lời khuyên, hy vọng mình không tỏ ra xấc xược. Hãy viết đi: hãy viết điều bạn đang cảm thấy. Đôi khi nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong đau khổ.
May I make a suggestion, hoping it is not an impertinence? Write it down: write down what you feel. It is sometimes a wonderful help in misery.
Robertson Davies
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have