What A Lovely Home Unit 2 Lớp 7 Trang 29 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 3 At Home What A Lovely Home Trang 29 SGK. What a great party! (Bữa tiệc tuyệt làm sao!) - What a bright room! (Phòng sáng sủa quá!) - What an interesting movie! (Phim hay quá!) - What a lovely house! (Nhà xinh quá!)

UNIT 3: AT HOME

Ở NHÀ 

 

A. WHAT A LOVELY HOME! (NGÔI NHÀ XINH QUÁ)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Hoa : Một ngày khủng khiếp làm sao! Lan, chắc hẳn bạn lạnh. Hãy vào trong và ngồi xuống.. Ghê bành kia ấm đấy.

Lan : Cám ơn. Phòng khách xinh quá! Chú và bạn đâu?

Hoa : Chú mình ở sở, còn cô đi mua sắm. Bạn uống trà nhé?

Lan : Không. Cám ơn. Mình khoẻ.

Hoa : Được. Đến xem phòng của mình đi.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.
Vladimir Ilyich Lenin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop