Old school Swatch Watches

Chương 3. Dòng điện trong kim loại – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 78 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  78  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


 


Câu 5: Phát biểu nào là chính xác


Các kim loại đều:


A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.


B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ


C. Dẫn điện tốt như nhau, có điêj trở suất thay đổi theo ngiệt độ


D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho dù con gà trống không gáy thì một ngày mới vẫn cứ bắt đầu.
Ngạn ngữ Nam Phi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên