XtGem Forum catalog

Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

.Hãy mô tả màu sắc của dải ánh sáng nhiều màu trong thí nghiệm 1 SGK.


Hướng dẫn giải


Dải màu có nhiều màu nằm sát cạnh nhau. Ở bờ này là màu đỏ, rồi đến màu da cam, màu vàng,… ở bờ kia là màu tím.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Vẫn thí nghiệm trên, song lần lượt chắn trước khe sáng một tấm lọc màu đỏ, rồi một tấm lọc màu xanh, rồi một tấm lọc nửa trên màu đỏ nửa dưới màu xanh. Hãy mô tả hình ảnh quan sát được trong mỗi trường hợp.


Hướng dẫn giải


Khi chắn trước khe sáng một tấm lọc màu đỏ thì ta thấy có vạch đỏ. Khi cắm trước khe sáng một tấm lọc màu xanh ta thấy có vạch xanh. Hai vạch xanh và đỏ không nằm cùng một chỗ.


Khi chắn khe sáng bằng một tấm lọc nửa trên màu đỏ nửa dưới màu xanh thì ta thấy đồng thời cả hai vạch đỏ và vạch nằm lệch nhau.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chưa trưởng thành nói: "Anh yêu em vì anh cần em." Tình yêu trưởng thành nói: "Anh cần em vì anh yêu em."
Immature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên