Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .

Lược đồ Ấn Độ thời cổ đại

1.Những trang sử đầu tiên- Ấn Độ có sông Ấn và sông Hằng .- Năm 2500 tr CN đã xuất hiện những thành thị trên lưu vực sông Ấn .- Năm 1500 tr CN xuất hiện thành thị ở lưu vực sông Hằng .-Tất cả liên kết thành nhà nước Ma-ga-đa ở hạ lưu sông Hằng .- Cuối thế kỷ III Tr CN A-sô-ca mở rộng bờ cõi xuống nam Ấn và trở nên hùng mạnh .Sau thế kỷ III Tr CN thì sụp đổ .-Thế kỷ IV là vương triều Gúp ta .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .

Vua A- sô -KaLịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Cột đá A -sô-ka

2.Ấn Độ thời phong kiến :- Vương triều Gúp- ta ( IV-VI): thống nhất , phục hưng và phát triển , người Ấn Độ biết sử dụng công cụ bằng sắt , dệt, chế tạo nữ trang bằng vàng ,bạc, ngọc ; khắc trên ngà voi…- Thế kỷ XII- XVI người Thổ Nhĩ Kỳ lập vương triều Hồi Giáo Đê li đã cấm đạo Hin đu, chiếm đoạt ruộng đất.- Đầu thế kỷ XVI - XIX người Mông Cổ lập vương triều Ấn Độ Mô- gôn, vua A-cơ-ba tài giỏi đã xóa bỏ kỳ thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi Giáo, khôi phục kinh tế , phát triển văn hóa Ấn Độ .- Thế kỷ XIX là thuộc địa của Anh .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Vua A-cơ-ba

3. Văn hóa An Độ : là trung tâm văn hóa :- Chữ Phạn là chữ viết riêng , là nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ viết Hin đu ngày nay .- Các bộ kinh Vê đa của đạo Ba-la-mônvà Hinđu ; kinh Tam Tạng của đạo Phật .- Văn học nhiều thể lọai như giáo lý ; chính luận ; luật pháp, sử thi , kịch thơ- Nghệ thuật kiến trúc : kiến trúc Hin đu có hình tháp nhiều tầng , kiến trúc Phật Giáo .- Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Chữ Phạn ( Sankrit)Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Taj Mahal

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng trong quá trình đó lại đánh mất linh hồn.
Man has set for himself the goal of conquering the world but in the processes loses his soul.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog