Ring ring

Lịch Sử 7- Bài 4 :TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN1.Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc :- Trung Quốc xây dựng nhà nước đầu tiên ở Châu thổ sông Hòang Hà từ 2.000 năm tr CN, và mở rộng xuống phía Nam, có nền văn minh cổ đại rực rỡ (Hạ-Chu-Thương)- Xuất hiện công cụ sắt , năng xuất lao động tăng .-Hình thành giai cấp địa chủ , nông dân lĩnh canh ( tá điền ) nhận ruộng của địa chủ và nộp tô cho địa chủ .- Hình thành quan hệ sản xuất phong kiến Trung Quốc+ Địa chủ .+ Nông dân tá điền.2. Xã hội Trung Quốc thời Tần ,Hán ( 221 tr CN – 220 )* Tần Thủy Hòang (221 tr CN - 206 tr CN ) :- Chia nước thành quận huyện , cử quan cai trị .- Thống nhất đo lường và tiền tệ.- Bắt lao dịch .- Xây Vạn Lý Trường Thành , lăng Ly Sơn, cung A Phòng ..- Gây chiến tranh , mở rộng lãnh thổ vế phía bắc và nam .Lịch Sử 7- Bài 4 :TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Tượng gốm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

* Hán 206 tr CN - 220 :- Xóa bỏ pháp luật hà khắc.- Giảm nhẹ tô thuế , sưu dịch .- Khuyến khích phát triển nông nghiệp, nên kinh tế phát triển , xã hội ổn định- Xâm lược Triều Tiên , chiếm Nam Việt ( Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 ).3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường 618à 907 .* Đối nội :- Cử người thân tín cai quản địa phương-Mở khoa thi chọn nhân tài.-Giảm tô thuế .-Phép quân điền , chia ruộng cho nông dân cày cấy , xã hội phồn vinh cường thịnh .* Đối ngoại :- Xâm lược Nội Mông , Tây Vực , Triều Tiên , Củng cố đô hộ ở An Nam ( khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng ).- Trở thành đất nước cường thịnh nhất Châu Á.Lịch Sử 7- Bài 4 :TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Con đường tơ lụa .

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.
History books that contain no lies are extremely dull.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên