Disneyland 1972 Love the old s

Lịch Sử 7- Bài 4 :TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN1.Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc :- Trung Quốc xây dựng nhà nước đầu tiên ở Châu thổ sông Hòang Hà từ 2.000 năm tr CN, và mở rộng xuống phía Nam, có nền văn minh cổ đại rực rỡ (Hạ-Chu-Thương)- Xuất hiện công cụ sắt , năng xuất lao động tăng .-Hình thành giai cấp địa chủ , nông dân lĩnh canh ( tá điền ) nhận ruộng của địa chủ và nộp tô cho địa chủ .- Hình thành quan hệ sản xuất phong kiến Trung Quốc+ Địa chủ .+ Nông dân tá điền.2. Xã hội Trung Quốc thời Tần ,Hán ( 221 tr CN – 220 )* Tần Thủy Hòang (221 tr CN - 206 tr CN ) :- Chia nước thành quận huyện , cử quan cai trị .- Thống nhất đo lường và tiền tệ.- Bắt lao dịch .- Xây Vạn Lý Trường Thành , lăng Ly Sơn, cung A Phòng ..- Gây chiến tranh , mở rộng lãnh thổ vế phía bắc và nam .Lịch Sử 7- Bài 4 :TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Tượng gốm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

* Hán 206 tr CN - 220 :- Xóa bỏ pháp luật hà khắc.- Giảm nhẹ tô thuế , sưu dịch .- Khuyến khích phát triển nông nghiệp, nên kinh tế phát triển , xã hội ổn định- Xâm lược Triều Tiên , chiếm Nam Việt ( Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 ).3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường 618à 907 .* Đối nội :- Cử người thân tín cai quản địa phương-Mở khoa thi chọn nhân tài.-Giảm tô thuế .-Phép quân điền , chia ruộng cho nông dân cày cấy , xã hội phồn vinh cường thịnh .* Đối ngoại :- Xâm lược Nội Mông , Tây Vực , Triều Tiên , Củng cố đô hộ ở An Nam ( khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng ).- Trở thành đất nước cường thịnh nhất Châu Á.Lịch Sử 7- Bài 4 :TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Con đường tơ lụa .

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.
Fear is the foundation of most governments.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên