Duck hunt

Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .

Lược đồ Ấn Độ thời cổ đại

1.Những trang sử đầu tiên- Ấn Độ có sông Ấn và sông Hằng .- Năm 2500 tr CN đã xuất hiện những thành thị trên lưu vực sông Ấn .- Năm 1500 tr CN xuất hiện thành thị ở lưu vực sông Hằng .-Tất cả liên kết thành nhà nước Ma-ga-đa ở hạ lưu sông Hằng .- Cuối thế kỷ III Tr CN A-sô-ca mở rộng bờ cõi xuống nam Ấn và trở nên hùng mạnh .Sau thế kỷ III Tr CN thì sụp đổ .-Thế kỷ IV là vương triều Gúp ta .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .

Vua A- sô -KaLịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Cột đá A -sô-ka

2.Ấn Độ thời phong kiến :- Vương triều Gúp- ta ( IV-VI): thống nhất , phục hưng và phát triển , người Ấn Độ biết sử dụng công cụ bằng sắt , dệt, chế tạo nữ trang bằng vàng ,bạc, ngọc ; khắc trên ngà voi…- Thế kỷ XII- XVI người Thổ Nhĩ Kỳ lập vương triều Hồi Giáo Đê li đã cấm đạo Hin đu, chiếm đoạt ruộng đất.- Đầu thế kỷ XVI - XIX người Mông Cổ lập vương triều Ấn Độ Mô- gôn, vua A-cơ-ba tài giỏi đã xóa bỏ kỳ thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi Giáo, khôi phục kinh tế , phát triển văn hóa Ấn Độ .- Thế kỷ XIX là thuộc địa của Anh .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Vua A-cơ-ba

3. Văn hóa An Độ : là trung tâm văn hóa :- Chữ Phạn là chữ viết riêng , là nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ viết Hin đu ngày nay .- Các bộ kinh Vê đa của đạo Ba-la-mônvà Hinđu ; kinh Tam Tạng của đạo Phật .- Văn học nhiều thể lọai như giáo lý ; chính luận ; luật pháp, sử thi , kịch thơ- Nghệ thuật kiến trúc : kiến trúc Hin đu có hình tháp nhiều tầng , kiến trúc Phật Giáo .- Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á .Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Chữ Phạn ( Sankrit)Lịch Sử 7 - Bài 5 -ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN .Taj Mahal

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học, học nữa, học mãi.
Vladimir Ilyich Lenin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên