XtGem Forum catalog

Lịch Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI .1. Kinh tế :* Nông nghiệp :-Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng .Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê làm ruộng .-Đặt cơ quan chuyên trách nông nghiệp như Khuyến nông sứ , Hà đê sứ , Đồn điền sứ .Chia ruộng đất theo phép quân điền .-Cấm giết trâu bò , cấm điều phu vào lúc gặt , cấy .Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển .Lịch Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)Điện Kính Thiên - Thời LêLịch Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)Toàn cảnh Điện Kính Thiên trong thành Hà Nội

* Công thương nghiệp :-Nghề thủ công truyền thống phát triển như kéo tơ, dệt lụa , làm đồ gốm, rèn sắt , nhiều làng thủ công ra đời . Thăng Long có 36 phường thủ công .Các làng thủ công chuyên nghiệp , và phường thủ công chuyên nghiệp ra đời như đồ gốm Bát Tràng ;đúc đồng ở Đại Bái ; rèn sắt ở Văn Chàng ; dệt vải lụa ở Nghi Tâm ; làm giấy ởYên Thái; phường Hàng Đào nhuộm điều .-Xưởng thủ công nhà nước gọi là Bách tác sản xuất đồ dùng cho nhà vua , vũ khí . đóng thuyền , đúc tiền đồng .-Buôn bán: khuyến khích lập chợ mới , buôn bán với người nước ngòai ở Vân Đồn , Vạn Ninh ( Quảng Ninh ), Hội Thống ( Nghệ An), Lạng Sơn , Tuyên Quang-Với chính sách và biện pháp tích cực của nhà nước , nhân dân cần cù lao động , nên kinh tế phục hồi và phát triển.2.Xã hội:Thời Lê sơ có 2 giai cấp chính là :+ Phong kiến gồm vua, quan , địa chủ .+ Giai cấp nông dân chiếm đại đa số có rất ít hoặc không có ruông đất .+ Các tầng lớp khác như thương nhân ,thợ thủ công , nô tì …, nhà nước hạn chế nuôi nô tì , nên nô tì trong xã hội giảm dần và bị xóa bỏ .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là có tuổi thơ hạnh phúc.
One of the luckiest things that can happen to you in life is to have a happy childhood.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên