Duck hunt

Bài 59: Khu vực Đông Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 50 khu vực Đông Âu trang 180 SGK. Nền công nghiệp của Đông Âu khá phát triển, nhưng các ngành công nghiệp truyền thống như khai thác khoáng sản, luyện kim và cơ khí giữ vai trò chủ đạo.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 59: GIẢI BÀI TẬP KHU VỰC ĐÔNG ÂU

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 59.1, cho biết dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu.

Trả lời:

Quan sát hình 59.1, dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu là đồng bằng.

Câu 2. Quan sát hình 59.2, giải thích về sự thay đổi từ bắc xuông nam của thảm thực vật ỗ Đông Âu.

Trả lời:

- Phía bắc là đồng rêu, do khí hậu lạnh.

- Về phía nam có rừng lá kim và rừng hỗn giao, do khí hậu ôn đới lục địa., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên