XtGem Forum catalog

Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 47 châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới trang 143 SGK. Băng ở Nam Cực tan sẽ làm nước biển và đại dương dâng cao, làm ngập nhiều vùng ở ven biển, trong đó có nhiều đồng bằng châu thổ dân cư đông đúc, hoạt động kinh tế đa dạng.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 47: GIẢI BÀI TẬP CHÂU NAM CỰC - CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 47.1, xác định vị trí địa lí của châu Nam Cực. Vị trí địa lí đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu lục?

Trả lời:

- Châu Nam Cực nằm ở vùng cực.

- Do nằm ở vùng cực, nên về mùa đông đêm địa cực kéo dài, còn mùa hạ tuy có ngày kéo dài, song cường độ bức xạ rất yếu và tia sáng bị mặt tuyết khuếch tán mạnh, lượng nhiệt sưởi ấm không khí không đáng kể. Do vậy, châu Nam Cực có khí hậu lạnh gay gắt.

Câu 2. Quan sát hình 47.2, nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực.

Trả lời:

- Trạm Lin-tơn A-mê-ri-can (nằm ở phần đông lục địa): nhiệt độ cao nhất là -10°c, thấp nhất là -42°C; biên độ nhiệt lớn: -32°c. Có 2 cực tiểu về nhiệt độ (vào tháng IV và tháng IX)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà bạo lực, nếu trong trái tim là bạo lực, còn hơn khoác áo bất bạo lực để dấu đi sự bất tài.
It is better to be violent, if there is violence in our hearts, than to put on the cloak of nonviolence to cover impotence.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên