80s toys - Atari. I still have

Bài 21: Hoạt động hô hấp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 21 hoạt động hô hấp câu 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK. Các bạn có biết, khi thở lồng ngực của chúng ta phải làm những gì không ???

BÀI 21: GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

 

1. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

- Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng thổ tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thê tích lổng ngực khi thở ra?

- Dung tích phổi khi hít vào, thở ra hình thường và gắng sức có thể phụ thuộc và các yếu tố nào?

Trá lời:

* Các cơ xương ở lổng ngực phối hợp hoạt động với nhau để làm tăng thê tích lồng ngực khi hít vào giám thê tích lồng ngực khi thờ ra như sau:

- Cơ liên sườn ngoài co làm tập hợp xương ức và xương sườn có diêm tựa linh động với cột sống sẽ chuyển động đồng thời theo 2 hướng: lên trên và ra 2 bên làm lồng ngực mở rộng ra 2 bên là chủ yếu.

- Cơ hoành co làm lồng ngực mớ rộng thêm về phía dưới, ép xuống khoang bụng., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Forgive those who have hurt you.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên