Tham khảo đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 trường THCS Minh Tân 2016 – có đáp án

HocTap321 chia sẻ Tham khảo đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 trường THCS Minh Tân 2016 – có đáp án

Dưới đây là Đáp án và đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 7 , của trường THCS Minh Tân đề thi hay và có đáp án chi tiết, thời gian làm bài 60 phút.

Trường THCS Minh Tân

 KIỂM TRA HỌC KỲ I

  MÔN: VẬT LÍ    LỚP: 7

Thời gian: 60 phút

I…. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng:

 Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi:

A. Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào. B. Vật đó là nguồn phát ra ánh sáng .

C. Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. D. Vật đó đặt trong vùng có ánh sáng .

Câu 2: Cùng đặt một vật trước ba gương, gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.
How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop