XtGem Forum catalog

Tham khảo đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 trường THCS Minh Tân 2016 – có đáp án

HocTap321 chia sẻ Tham khảo đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 trường THCS Minh Tân 2016 – có đáp án

Dưới đây là Đáp án và đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 7 , của trường THCS Minh Tân đề thi hay và có đáp án chi tiết, thời gian làm bài 60 phút.

Trường THCS Minh Tân

 KIỂM TRA HỌC KỲ I

  MÔN: VẬT LÍ    LỚP: 7

Thời gian: 60 phút

I…. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng:

 Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi:

A. Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào. B. Vật đó là nguồn phát ra ánh sáng .

C. Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. D. Vật đó đặt trong vùng có ánh sáng .

Câu 2: Cùng đặt một vật trước ba gương, gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứ để cuộc đời xảy đến với bạn. Tin tôi đi: Đời luôn đúng.
Let life happen to you. Believe me: life is in the right, always.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên