80s toys - Atari. I still have

Tham khảo Đề thi môn toán lớp 7 học kì 2 năm học 2015 – 2016 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Tham khảo Đề thi môn toán lớp 7 học kì 2 năm học 2015 – 2016 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2015 – 2016 là đề thi học kì 2 môn Toán 7 có đáp án dành cho các bạn học sinh tham khảo, ôn tập, luyện đề chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 7 môn Toán được tốt nhất.

Xem thêm: Đề thi môn Toán học kì 2 lớp 7 trường THCS Cửa Nam năm 2016 có đáp án

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1: (2 điểm)

 Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của học sinh lớp 7A thầy giáo đã ghi lại như sau:

a) Tính số trung bình cộng về điểm kiểm tra học kỳ I của lớp 7A ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
You will be doing anything for the one you love, except love them again.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên