Teya Salat

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán 2015 trường THCS Bình Nhân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã phát hiện ra tại sao người ta lại cười. Họ cười bởi đời đầy những thương đau... bởi đó là cách duy nhất để trái tim ngừng đau đớn.
I've found out why people laugh. They laugh because it hurts so much . . . because it's the only thing that'll make it stop hurting.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên