Pair of Vintage Old School Fru

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014-2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014-2015

Tham khảo Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014-2015 của Phòng GD&ĐT Bình Giang. (CÓ đáp án chi tiết)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

Câu 1 (2 điểm). Tính:

a) 82

b)

c) (3,5)2.(-2)2

d) (-5)3 : (2,5)3, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy hứa với em, đó là tất cả những gì em muốn. Hãy nói với em rằng em đã thay đổi anh theo một cách nào đó. Hãy nói với em rằng em có ảnh hưởng lên cuộc đời anh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn nhớ về em. Mất anh đã đủ khó khăn, nhưng em không muốn sống và nghĩ rằng em chẳng có chút ý nghĩa nào đối với anh.
Promise me that's all I want. Just a promise that you will never forget me. Tell me I changed you somehow. Let me know that I had an impact on your life. Promise me that you will always remember me. Losing you was hard enough, but I don't want to live knowing I meant absolutely nothing to you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên